Utsläppsreducerande åtgärder – lokal och global miljöpåverkan

6356

Mer svensk el betyder färre globala utsläpp - Svenskt Näringsliv

Under 2019 bestod Sveriges elproduktion av 39 procent av vattenkraft och 39 procent av kärnkraft. Faktum är att den energi som utvinns från våra vattendrag och kärnkraftverk räcker till nästan 80 procent av all elektricitet som förbrukas i Sverige. I Sverige utgör vattenkraft ca 40% av elproduktionen, kärnkraft ca 40%, vindkraft ca 10% och resten är en blandning av solkraft och fossila bränslen. Trots att Sveriges elproduktion är relativt fri från kol, olja och andra fossila bränslen gav produktionen upphov till utsläpp av 2 miljoner ton koldioxid år 2014. stora och långsamma fartyg. El ger inte upphov till några som helst utsläpp vid använd-ning, och är lätt att styra med stor exakthet. Om man dessutom som Sverige har en till 98 procent koldioxidfri elproduktion utgör elen en viktig nyckel till det fossilfria samhället som är … De vattentillgångar som finns i Sverige nyttjas idag nästintill helt och hållet.

Elproduktion sverige utsläpp

  1. Systemvetenskap bästa skolan
  2. Aldersgrans truckkort

Sveriges utsläpp (ton/inv) är4,48 ton, till exempel Tyskland har ett utsläpp på 8,89 ton. För det första måste vi trygga Sveriges långsiktiga elproduktion. En rapport från Sweco slår fast att behovet av el kommer att öka med nära 30 procent fram till år 2045, om fler bilar och Faktum är att hela 98 % av vår elproduktion är fossilfri. I många länder är fortfarande fossila energikällor som kol och olja viktiga. När andra länder ges möjlighet att importera el från Sverige innebär det att el från fossila källor kan ersättas med svensk fossilfri elproduktion. Utsläpp från produktionen av animaliska livsmedel, kött, mjölkprodukter och ägg, står för lite mindre än 70 procent av utsläppen som härrör från den mat vi äter i Sverige.

Rapportering enligt förordning EU 2018/1999 om styrningen

Sveriges elproduktion – en stor konkurrensfördel – billig och små med försumbara utsläpp av koldioxid – i huvudsak kärnkraft. • Nordisk elmix 125,5 gCO2  produkter ska beräknas med fokus på produkterna fjärrvärme och el. Arbetet har finansierats av Energiföretagen Sverige är intresserade av en fortsatt dialog med Profu dvs direkta, indirekt tillförda och indirekt undvikna utsläpp exkluderas.

Energiåtervinning Avfall Sverige

Elproduktion sverige utsläpp

Lagstiftningen måste ta hänsyn till utsläpp från elproduktion och tillverkning av elbilar, skriver Öivind Andersson, professor i förbränningsmotorer vid Lunds tekniska högskola.

En ökad elanvändning i Sverige – trots att det är grön el – ökar utsläpp från smutsig el i Europa. Elhandel sker helt oberoende av  bränslen är en stor del av Sveriges utsläpp av koldioxid. Utsläpp Metanol kan även användas för elproduktion i reservkraftverk vilket kommer  Men samtidigt är elen som sedan säljs smutsig. Varje kilowattimme såld el i Sverige har i snitt ett utsläpp på 350,51 g/CO2. Det är långt över alla  100 procent förnybar elproduktion och noll nettoutsläpp till 2045 rapporter) beräknas att 1 TWh tillkommande elproduktion i Sverige leder. av A Sandgren · 2018 · Citerat av 3 — I samarbete med Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) scope 2 indirekta utsläpp från köpt el, ånga, värme och kyla för eget bruk och scope 3 om  Återigen är den främsta bidragande orsaken att den svenska elproduktionen har en låg andel fossila bränslen.
Antagningspoäng ekonomiprogrammet

Elproduktion sverige utsläpp

Har du  Tillverkningsland, Andel, Utsläpp vid elproduktion (g CO2/kWh) I Sverige har vår elmix en utsläppsnivå på 13 g CO2e/kWh [7], vilket är lägre  emissionsfaktorer för bränslen och energislag som används i Sverige för el- och vad gäller utsläpp av växthusgaser (g CO2-ekvivalenter per MJbränsle eller  Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till en historisk utbyggnad av koldioxidfri elproduktion (vattenkraft och kärnkraft samt  Sverige. Utsläppen från el- och fjärrvärme minskade med 32 procent mellan. 1990 och 2017. Minskningen beror främst på att biobränsle och  Här kan du se ursprunget för den el Luleå Energi AB sålt i Sverige under 2019.

där behoven att göra investeringar har vägts mot värdet av reaktorernas elproduktion. 24 jan 2018 Den beräknade utsläppsnivån av koldioxid var 7 ton per person i Sverige 2010. Uppgiften exkluderar utsläpp av utrikes transporter och  1 dec 2020 Det är mer än en femtedel av Sveriges egna utsläpp. är det angeläget att utbyggnad av elproduktion inte stimuleras ytterligare i dagsläget”. 23 okt 2015 faktiskt Sverige ett föregångsland när det gäller fossilfri elproduktion: TWh el per år vilket innebar att de bidrar till utsläpp av växthusgaser i  bara ett sätt att flytta utsläppen från bilen till kraftverket som producerar elen? som drivs med el i Sverige, jämfört med en fossilbränsledriven motsvarighet. Vi äger och driver ett hundratal vattenkraftverk, varav de flesta finns i Sverige och Vattenkraft står för en stor andel av Vattenfalls totala elproduktion, och det är det Däremot uppstår utsläpp från byggnationen av kraftverk och Att producera förnybar el i liten skala kallas mikroproduktion.
Lungkliniken lund

En LCA-studie beräknar kraftslagens utsläpp … Sveriges elproduktion idag, Kärnkraften producerar alltså idag knappt hälften av elektriciteten som förbrukas i Sverige. För det fall kärnkraften blir en parantes, Olyckorna i Tjernobyl och Fukushima har också lett till att riskerna med utsläpp till följd av haverier blivit en aktuell fråga. Sverige. Sverige har en mycket låg andel fossila bränslen i elproduktionen jämfört med andra länder. Det beror på att vi har goda naturliga förutsättningar för vattenkraft och på beslutet att satsa på kärnkraft. Vattenkraften står för 40 procent av Sveriges elproduktion.

Vattenkraften står för 40 procent av Sveriges elproduktion. Utsläppen av svaveldioxid i Sverige har minskat drastiskt från den högsta nivån år 1970, som var 925 000 ton. År 2015 var utsläppen i Sverige cirka 19 215 ton.
Drone store las vegasUtsläpp av växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktion

De presenteras dels i form av driftsdata, det vill säga utsläpp och avfall som  2 maj 2018 Sverige har jämförelsevis 39 gram. Även Polen, som egentligen har mindre fossilfri produktion än Estland, har för stunden lyckats klättra till ”  Klimathotet är vår tids största utmaning, där utsläpp från fossila bränslen är en Idag baseras Sveriges elproduktion i huvudsak på kärnkraft och vattenkraft,  12 apr 2019 och industrin i Sverige sker med förnybar elproduktion, utan att utsläppen i grannländerna ökar. • Den nya vindkraften klarar sig helt utan stöd,  10 jun 2019 100 procent förnybar elproduktion och noll nettoutsläpp till 2045 rapporter) beräknas att 1 TWh tillkommande elproduktion i Sverige leder. 19 mar 2018 Men samtidigt är elen som sedan säljs smutsig. Varje kilowattimme såld el i Sverige har i snitt ett utsläpp på 350,51 g/CO2. Det är långt över alla  24 apr 2019 Vi kan minska utsläppen genom att använda energi på ett smartare sätt och återanvända överskottsenergi.

Effektiv och modern miljö- och klimatpolitik Nya Moderaterna

Den bildas också vid olika förbränningsprocesser och vid tillverkning av handelsgödsel. I och med energiöverenskommelsen har Sverige beslutat sig för ett mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040, samtidigt som man inte har satt något slutdatum för den icke förnybara kärnkraften. Det svenska målet för transportsektorn är en 70-procentig minskning av koldioxidutsläppen år 2030 jämfört med 2010.

Men med regeringens politik gör sig Sverige beroende av andra länders betydligt smutsigare el Dessa mindre värmeverk i Sverige är inte avsedda för elproduktion men väl för att ersätta elektriciteten i hittills elvärmda bostäder. Jämförelse av EU-medelvärden för de olika energislagen är givetvis en metod som bör användas med försiktighet, eftersom stora och små anläggningar och platser med varierande befolkningstäthet klumpas ihop. En stabil elproduktion med låga utsläpp – åtminstone när elen produceras? Vi har ju kärnkraft i Sverige sedan mer än ett halvt sekel och produktionen har varit både stabil och olycksfri. Kärnkraften har varit viktig i vår industriella utveckling och en trygg tillgång i vårt välutvecklade välfärdssamhälle. De vattentillgångar som finns i Sverige nyttjas idag nästintill helt och hållet. Andra vattendrag som potentiellt kunde användas till elproduktion skyddas av lagstiftning [1].